התקשרו עכשיו:
סניף תל אביב :  077-324-0959
סניף נתניה :  077-324-0959

ביטול צוואה מחמת תרמית

ביטול צוואה מחמת תרמית

ביטול צוואה

ביטול צוואה מחמת תרמית , תחבולה או השפעה בלתי הוגנת.

היום, הפסיקה והחוק מייחסים לרצונו של המוריש משקל רב ביותר ומלבד חריגים, רצונו של המוריש, הוא זה שיקבע מי יקבל וכמה, וכידוע בעניין זה עולות וצצות חדשות לבקרים בעיות שונות ומשונות. האמת, צדק רב נעשה בעניין הזה שמיחסים לרצונו של המוריש את המשקל המכריע ופועלים על פיו שכן, האדם, המוריש, המנוח עמל שנים רבות כדי לזכות לכל מה שהוא צבר ועל כן, פרט למקרים שנמנה אותם להלן, במידה ויש צווואה הולכים לפי הצוואה וכאן אזכיר פרט מהותי  ממאמר שכתבתי בשבוע שעבר, שכן במאמר הקודם  ציינתי את העובדה שאנשים לא מעטים לא נותנים ביטוי לחשיבות הרבה בכתיבת צוואה, והדגשתי את החשיבות הרבה בכתיבת צוואה אף אם אתה צעיר, זאת בשל העובדה, שאם אין צוואה הרי שכל הרכוש שנצבר במשך עשרות שנים מחולקים על פי חוק הירושה, ויוצא כאן מצב אבסורדי לעיתים די קרובות שיורשת מקבלת חלק מהירושה על אף שהייתה שנואתו הגדולה ביותר של המוריש ותסכימו איתי שאין אבסורד יותר גדול מזה, וזה לא קורה רק לעיתים נדירות, אלא הסיפורים בעניין זה רבים מאלפים ומרתקים!

לעניננו, המוריש במקרה בו אנו דנים, הכין צוואה מבעוד מועד והגיעה שעתו ללכת לבית עולמו וכמו במקרים רבים יש אנשים  לא מעטים המרגישים מקופחים ביחסו של המוריש אלהם הולכים ומקבלים יעוץ ממשרד עורכי דין, שכן יש ויש מוצא ממצב בלתי נסבל בו אתה מרגיש שעשו לך עוול וקופחת, במקרה זה נקבע בסעיף 30(א) לחוק הירושה תשנ"ה 1965 (להלן חוק הירושה) כי צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית- בטלה.

הפסיקה קבעה שהאדם יכול ורשאי להשפיע על רצונו של המצווה בדרכים רבות ומגוונות, והשפעה כשלעצמה אין בה כדי לפסול צוואה, אלא כדי שצוואה תבוטל צריכה להיות השפעה בלתי הוגנת ולפי סעיף 30(א)- לחוק הירושה השפעה בלתי הוגנת יכולה להיות במקרה של אונס, איום, תחבולה ותרמית.

בהתקיים התנאים הצורניים הדרושים בצוואה על פי חוק הירושה, יוצא המחוקק מנקודת הנחה כי הצוואה כשרה וכל מי שטוען לבטל את הצוואה על פי אחת או יותר עילות המפורטות בסעיף 30(א), הנטל להוכחת הדברים מוטל על הטוען לבטלות. אף על פי כן לאור הקושי להוכיח השפעה לא הוגנת על אדם שאינו בין החיים קבעו בחוק הירושה ובפסיקה ראיות נסיבתיות אשר יש בהן כדי ללמד על השפעה בלתי הוגנת, למשל תלות מוחלטת בה היה שרוי המצווה במהלך חייו, היינו במצב בו המצווה היה תלוי באדם אחד אשר השתלט לו על חייו ועל חיי הסובבים אותו בצורה כוחנית, כאשר בעצם קיימת אלטרנטיבה טיפולית אחרת שמישהו אחר יטפל בו או טיפול בתורנות, ואדם אחר "לקח את העסק" בידיים בצורה כוחנית כאמור רואים בכך השפעה בלתי הוגנת שיש בה את היסודות הראויים לביטול הצוואה.

למרות כל האמור לעיל לא תמיד ניתן לבטל צוואה שנערכה בנסיבות המפורטות בסעיף 30(א) לחוק הירושה. סעף 31 לחוק הירושה קובע כי "אם עברה שנה מהיום שהאונס, האיום, ההשפעה הבלתי הוגנת או התחבולה חדלו לפעול על המצווה, או מהיום שנודע למצווה על התרמית או הטעות והיה בידי המצווה לבטל את הצוואה ולא עשה כן, לא יהיה עוד באותו פגם כדי ביטול הוראת הצוואה או תיקונה". במילים אחרות כל העילות שיש בידם לבטל צוואה מתיישנות כעבור שנה וזאת אם אכן אחת או יותר מהעילות הנ"ל נודעה או התגלתה למצווה ואם על אף שהעניין התגלה למצווה והמצווה לא נקט בפעולה לביטול הצוואה במשך שנה תמימה, הרי שהיורשים הפוטנציאלים לא יוכלו לטעון להשפעה בלתי הוגנת.

הפסיקה קובעת בפסקנות שבמידה ואחד היורשים הפוטנציאלים טוען להשפעה בלתי הוגנת ובא היורש הכתוב בצוואה וטוען שלא הייתה השפעה בלתי הוגנת, הרי שהחוק מחייב את המבקש להכשיר את הצוואה להוכיח זאת, במילים אחרות, נטל ההוכחה מוטל על כתפי זה שבא להכשיר את הצוואה וזאת כמובן אם הוכחה השפעה בלתי הוגנת בעבר.

בסעיף 35 לחוק הירושה נקבע כי: הוראת צוואה (פרט לצוואה בע"פ) המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה  או לקח באופן אחר חלק בעריכת צוואה המזכה את בן זוגו של אחד מאלה- בטלה.

המשמעות של סעיף זה היא חד משמעית כל מי שערך את הצוואה או אף היה עד לעשייתה ואיש זה מהווה אחד מהיורשים, או אם הזוכה היא אשתו של איש זה שערך את הצוואה או שהיה עד לעשייתה הרי שהוראה זו בטלה.

שתי העילות הראשונות בסעיף 35 לחוק הירושה היינו:  א.   עריכת צוואה ע"י הזוכה

                                                                                        ב.    היותו עד לעריכתה

הן קשיחות, היינו ההוראה בטלה ללא פשרות. אך באשר לעילה השלישית: השתתפות הזוכה בדרך אחרת בעריכת הצוואה אינה מגדירה את העילות  הפוסלות את הצוואה והצוואה תיפסל במקרה בו פעולות הזוכה הקשורות לעשיית הצוואה מעלות חשש להשפעה לא הוגנת.

כאן המקום להדגיש ביתר שאת :נושא זה מורכב ומסובך וכל מקרה מוכרע על פי נסיבותיו הספציפיות ובסוגיות של ירושה ישנה משמעות מכרעת לנסיבותיו הפרשניות של כל מקרה.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני

שליחת הודעה מהירה

מלאו את הפרטים הבאים לקביעת פגישת ייעוץ לא מחייבתCall