התקשרו עכשיו:
סניף תל אביב :  077-324-0959
סניף נתניה :  077-324-0959

בית משפט למשפחה

בית משפט למשפחה

בית משפט למשפחה הוא בית משפט שלום בשבתו כבית משפט למשפחה, על פי חוק בית משפט לענייני משפחה .סמכותו של בית משפט למשפחה היא לדון בבעיות המתעוררות בין בני משפחה מדרגה ראשונה ואף מדרגה שניה.

על פי חוק בית משפט למשפחה , בן משפחה הוא :בן/בת זוג (גם לשעבר ) ידוע/ידועה בציבור , ילד/ה , נכד , הורים , הורי הורים . כל סכסוך רכושי או אחר בין כל המנויים בסעיף זה נידונים בבית משפט למשפחה .יחד עם זאת לבית משפט למשפחה קיימת סמכות להכריע ,האם תיק שהובא לפניו נכלל בתחומי סמכותו ,אם לאו.

חשוב לדעת , במקביל לסמכותו של בית משפט למשפחה לדון בכל העניינים בין בני משפחה, קיימת סמכות מקבילה לבית הדין הרבני לדון בכל העניינים המובאים לפניו על ידי שני בני זוג בעניין גירושהם ואחד מבני הזוג החליט לכרוך ענייני רכוש במסגרת תביעת גירושין .כאן המקום לציין שקיים מירוץ סמכויות בין שתי ערכאות אלה וישנה חשיבות רבה לדעת להגיש את הנושאים השונים לאחת משתי ערכאות אלה על פי כדאיות הנמדדת  לפי הנסיבות השונות של המתדיינים.

סכסוכים בין בני זוג בפרט ובני משפחה בכלל מתפרשים על פני נושאים רבים ומגוונים ומלבד ענייני גירושין וכל נושא הכורכים לענייני גירושין הנידונים בבית הדין הרבני הרי שכל הבעיות  מתחומי החיים השונים בין בני משפחה, מקומם בבית משפט לענייני משפחה.

השופטים בבית משפט למשפחה הם שופטים המומחים לתחומם ולאור האופי המשפחתי של הסכסוכים בית משפט לענייני משפחה לא מקפיד בעניינים פורמלים של דיני ראיות ושופטים רשאים לקבל ראיות הנראות להם לצורך קידום התיק גם אם יש בעיה משפטית מסויימת בקבלת הראיה.

בסמוך לבית משפט לענייני משפחה פועלת יחידת סיוע המורכבת מעובדים סוציאליים ופסיכולוגים המסייעת לבית המשפט וכפופה לו.

ערעורים על החלטות בית משפט למשפחה נידונים בבית משפט מחוזי, ברוב הערעורים בית משפט מחוזי דן בהרכב של שופט יחיד אולם בענייני משמורת ילדים או קביעת אבהות ואמהות, אימוץ והחזרת קטין חטוף, בית המשפט דן בהרכב שלושה שופטים.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני

שליחת הודעה מהירה

מלאו את הפרטים הבאים לקביעת פגישת ייעוץ לא מחייבתCall