התקשרו עכשיו:
סניף תל אביב :  077-324-0959
סניף נתניה :  077-324-0959

הסדרי ראייה

הסדרי ראייה

הסדרי ראייה

מה הם הסדרי ראייה ?

הסדרי ראייה  הינם הסדרים שהתגבשו במשא ומתן בין הורים שהתגרשו  ו/או בהליכי גירושין ביחס לימים ושעות בהם ההורה שאינו משמורן יוכל לקחת את ילדיו אליו לביתו ולהעניק להם את אהבתו .

הסדרי הראייה המתגבשים בין ההורים לעתים מהווים גורם למחלוקות בין ההורים ובמקרה ואין הסכמה בין ההורים אזי המערכת המשפטית מתערבת ואומרת את דברה ולשם כך המערכת המשפטית נעזרת בפקיד/ת סעד , חוות הדעת המוגשת מטעם פקה"ס ( פקיד הסעד ) נקרה תסקיר .

במסגרת הסדרי ראייה נוהגים להגדיר את הקשר בין ההורה הלא משמורן לילדיו, האם מדובר במשמורת משותפת ? האם מדובר בקשר רחב  או מצומצם וכו'.כמו כן נקבעים המועדים בהם הילדים הולכים להורה שאינו משמורן , הימים והשעות .קביעות אלה מחייבות את ההורים ויש להקפיד לבצען כלשונן , אך הואיל ובבני אדם עסקינן אם קורים מקרים חריגים בהם האב או האם אינם מקפידים על המועדים שהוסכמו בהסדרי ראייה הרי שיש מקום לתאם זאת בינהם מבעוד מועד כדי שלא ימצאו שוב בפני שופט.

במקרים מסויימים ההורה רשאי לבקר את ילדיו תחת פיקוח במרכז קשר , מרכז קשר הוא מקום שנועד לאפשר מפגש בין ההורה לילדיו בנוכחות ובפיקוח של פקידת סעד , הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות אחת הסיבות היא הסתה שיכולה לקרות בין ההורה לבין ילדיו כנגד ההורה האחר .

הואיל וישנם מודלים שונים של משמורת עליהם ניתן לקרא באתר זה  ,הרי שההסדרים יהיו שונים ממודל אחד למשנהו ,שכן אינו דומה מודל שלהורה משמורן אחד למודל בו שני ההורים נקבעים משמורנים במשמורת משותפת ובכל מודל הסדרי ראייה נקבעים תוך שיקול דעת זהיר לבל יפגעו זכויותהם של ההורים הנוגעים בדבר ויותר חשוב שלא יגרם לילדים חסך כל שהוא באב או באם במידה והביקורים אצל אחד ההורים לא יספק את הילדים .

חשוב לציין שהסדרי הראייה עוסקים לא רק בזכויות ההורה שאינו משמורן לראות את ילדיו אלא גם ובעיקר בזכותם של הקטינים לקשר אפטימלי עם ההורים .

במקרה ואב אינו משלם מזונות עבור ילדיו מסיבותיו שלו , אין לשלול ממנו את הזכות לראות את ילדיו שהרי הסדרי ראייה מטרתם לייצור קשר אופטימלי בין הקטינים לבין ההורים וכן למנוע חסכים מהקטינים ( כמו חסך אב או חסך אם למקרה והאב הוא המשמורן )

קיימת בעיה תכופה ביותר ביחס לאיסוף הילדים וזה עניין למשא ומתן בין ההורים והמקובל הוא שאחד ההורים יקח את הילדים והשני יחזיר אותם , הבעיה מחריפה יותר כאשר אחד ההורים מעתיק את מקום מגוריו לעיר מרוחקת במקרים אלה ניתן להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה כדי לכוף את ההורה שהתרחק  " לאסוף " את ילדיו ולהחזירם שכן הוא גרם לקושי וככזה עליו מוטלת החובה לפתור אותו .

הסדרי הראייה הנקבעים  צריכים לקחת בחשבון את צרכיהם החברתיים והאחרים של כלל הילדים ולתכנן ימים ושעות בהם לא תהיה פגיעה בכל הפעילות של הילדים  . במקרה ואחד הימים נופל על פעילות של אחד הילדים יש למצא פתרון בו שעות ביקורו של הילד אצל ההורה שאינו משמורן לא יפגע כי הילדים לא תמיד מודעים לאפשרויות חלופיות בביקורו אצל אחד ההורים.

אין ספק , הילדים בלכתם לביקורים אצל אחד ההורים שאינו משמורן יכולים להיתקל בבעיות שונות ומשונות כמו להיפגש עם חברתו של האב או חברה של  האם ולעתים זה יכול להיות טראומטי עבור ילדים בגירושים "טריים ", במצבים אלה , יש לומר , כל הורה צריך לכבד את האוטונומיה של ההורה השני בזמן שהילד אצלו למעט מקרים בהם הילדים נחשפים להשפעות שליליות  אז על ההורה השני לפנות לגורם מוסמך כדי למנוע השפעות שליליות .

חשוב לציין , במידה ואחד הורים רוצה לשנות הסדרי ראייה עליו לתאם זאת עם ההורה השני , באין הסכמה , עליו לפנות לבית משפט לענייני משפחה בבקשה מתאימה , אם ההורה רוצה לצמצם את ימי  הביקורים של הילדים בתי המשפט לא יראו בעין טובה ולא יאפשר זאת אך אם ההורה רוצה להרחיב את הסדרי הראייה בתי המשפט יעתרו גם אם יש סיבה קלת ערך , מה שמנחה את בתי המשפט זה טובת הקטינים.

לסיכום יש לומר , חשוב ביותר להשקיע זמן ושיקול דעת ו/ או להתייעץ עם גורמים מתאימים , כמו פסיכולוגים בטרם קביעת " מסמרות " בעניין זה של הסדרי ראייה כי להסדרי ראייה מיטביים יש השלכות מרחיקות לכת על איכות  חייהם של הקטינים.

קידום אתרים אורגני קידום אתרים אורגני

שליחת הודעה מהירה

מלאו את הפרטים הבאים לקביעת פגישת ייעוץ לא מחייבתCall